Meny Lukk

Trefelling og trebeskjæring

Vi utfører både avansert trefelling og enkel trefelling, ved avansert trefelling menes det når trær står vanskelig og utfordrende til og det kan være fare for skade på eiendom eller bebyggelse. Fellingen blir utført med seksjonsfelling og klatreteknikk, treet tas da ned bit for bit og greiner kan fires ned med zip ved behov. Det benyttes sikkerhetsgodkjent klatre utstyr .Dette er en sikker og effektiv metode. Vi kommer til overalt og sørger for at treet felles uansett vanskelighetsgrad.

Beskjæring av trær utføres skånsomt, når vi klatrer i forbindelse med beskjæring bruker vi ikke klatrepigg da det kan skade treet.

I forbindelse med uvær kan vi fjerne trær som står i fare for å blåse ned å gjøre skade på eiendom , vi er også behjelpelige med fjerning og opprydding om skaden allerede har skjedd. 

Stubbefresing

Stubbefresing er en effektiv måte å fjerne stubber og røtter på. Stubber og røtter freses ned til ca 15 cm under bakkenivå, det er da klart til å plante plen. Det kan også freses ned til ca 25 cm under bakkenivå, ved for eksempel ønske om å plante nytt tre .Ved ønske om dypere fresing øker stykkprisen. Det benyttes en beltegående Carlton 5014 stubbefreser som etterlater minimalt med skade på plen og eiendom i forhold til oppgraving. Avansert trefelling tar ikke ansvar for kabler og slanger som er nedgravet på en ufagmessig måte(lavere enn 30 cm).

Klipp av hekk

Vi beskjærer og klipper hekk, om ønskelig er vi behjelpelig med bort kjøring.

Oppflising og bortkjøring

Kvister og greiner kan om ønskelig flises opp med flishugger. Flisen fjernes og kjøres bort av bil med tippkasse. Flisen kan også benyttes som dekke i eventuelle skråninger og bed.

Sikkerhet

-Sikkerhet tar vi på alvor, selskapet er ansvarsforsikret på inntil 10 millioner kroner og de ansatte er selvfølgelig også dekket med yrkesskadeforsikring.

-Sikkerhet, kvalitet og effektivitet er viktig for oss. Vi er kurset i seksjonsfelling og klatreteknikk og alt utstyr som benyttes er sikkerhetsgodkjent.

Kontakt

Ta kontakt for en hyggelig prat og uforpliktende og gratis befaring

Ring Njål Andre Nornes på telefon: 91644007
eller send en epost til nornes@avanserttrefelling.no